Kuuleminen ehdotuksesta valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi

Kevon tunturiylänkömaisemat, Eija Ojanlatva / YHA Kuvapankki

Kevon tunturiylänkömaisemat, Eija Ojanlatva

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi on päättynyt. Inventoinnista järjestetään hallintolain mukainen kuuleminen 18.1.–19.2.2016. Aineistot ovat esillä ympäristöministeriön verkkosivuilla ja ne ovat nähtävillä myös ympäristöministeriössä, ELY-keskuksissa sekä asianosaisissa kunnissa.

Aineistot: ym.fi/maisemakuuleminen

Inventointityötä ohjannut ympäristöministeriön asettama MAPIO-työryhmä on koonnut pääosin ELY-keskusten tekemien maakunnittaisten inventointien pohjalta ehdotuksen koko Suomen valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. MAPIO-työryhmä on tarkistanut inventointien yhdenvertaisuuden ja alueiden maantieteellisen jakautumisen. Tarkastelun tuloksena MAPIO on tehnyt joitakin muutoksia maakunnittaisten inventointien aluerajauksiin ja alueiden arvoluokkiin.

Kuulemisen tulosten pohjalta tehdään mahdollisesti tarvittavat muutokset ehdotukseen, ja valmistellaan ehdotus valtioneuvoston päätöksentekoa varten.