Inventointiohjeet

Valkoailakki, Veikkola, Jouko Lehmuskallio/YHA Kuvapankki 2005

Valkoailakki, Veikkola, Jouko Lehmuskallio/YHA Kuvapankki 2005

Inventoinnit tehdään menetelmällä, joka pohjautuu Keski-Suomen ympäristökeskuksessa (ELY-keskuskessa) vuonna 2006-2009 tehtyyn taustatyöhön. Inventoinneissa tutkitaan sekä luonnonpiirteet että kulttuuripiirteet ja maisemakuvan ja -rakenteen kokonaisuus. Inventoinnit koostuvat kartta- ja paikkatietotarkasteluista, tietojen keräämisestä kirjallisista lähteistä ja paikallisilta toimijoilta ja maastoinventoinneista. Koottujen tietojen pohjalta alueet arvioidaan ja rajataan. Inventointeja varten on tehty ohje, jossa käydään läpi inventoinnin eri vaiheet. Alla ohjeet pfd-muodossa.

Inventointiohjeet

MAPA-ohjeet